Ψηφιακή Γεννήτρια – Digital Generator

Ψηφιακή γεννήτρια με δυνατότητα επιλογής μεττάλων σε Χρυσό,Ασήμι,Κενό,Χαλκό,Σιδηρο,Διαμάντια, επίσης γίνεται και Αποφορτιστής χώρου.

Η ψηφιακή γεννήτρια στέλνει μια συχνότητα στο έδαφος και ενισχύει το σήμα που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανταπόκριση των αποστατικών ανιχνευτών!

Ο Αποφορτιστής Χώρου μας χρησιμεύει όταν για παράδειγμα ο Χρυσός υπάρχει χρόνια στη γη, και έχει βγει, αφήνει ένα στίγμα, τότες o αποφορτιστής χώρου εξολοθρεύει πλήρως αυτό το στίγμα που έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη και αξιόπιστη έρευνα με την αποστατική τεχνολογία!

Καλή επιτυχία!

Digital Generator & Field Clearance

With the digital generator we can choose some specific frequencies such as Gold,Silver,Void-Tunnels, Copper, Iron and Diamonds which helps the signal from the ground to reflect better on long range detectors!

Field Clearance mode helps us to avoid some fault signals which may be on the soil. When the gold is stored many years in the soil, and then it’s been removed, it leaves some specific signal on the long range detectors, the device terminates that fault signals and that lead us to a better and more reliable investigation!

Good Luck!

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.